Data: 03-07-2020
Imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

Zabytki

Obiekty zabytkowe zlokalizowane są przede wszystkim w Janowie Podlaskim –  dawnym miejscu pobytu biskupów Łuckich, którzy przez ponad 300 lat dbali o jego dobro i rozwój, pozostawiając po sobie liczne wartości kultury materialnej. Jednakże obiekty o wartościach zabytkowych rozmieszczone są również w innych miejscowościach gminy.

Wykaz dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków:
1.    Układ urbanistyczny osady Janów Podlaski obejmujący siatkę ulic i placów wraz z dominantami architektonicznymi oraz jego panoramą;
2.    Zespół pokatedralny w skład którego wchodzą:
  1)    murowany barokowy kościół p.w. Św. Trójcy z lat 1714 – 1735,
  2)    dzwonnica murowana z 1745 r.,
  3)    murowany gmach Seminarium z połowy XVIII w – obecnie Zespół Szkół,
  4)    murowane ogrodzenie.
3.    Pozostałość zespołu dawnego zamku biskupiego w skład którego wchodzą:
-    murowany zamek biskupi z lat 1770 – 1780,
-    pozostałość obudowań ziemnych z fosą i podjazdem z końca XVIII w.
-    grota biskupa Adama Naruszewicza ( z kamienia polnego ) z 1796 r.,
-    park krajobrazowy.
4.    Kościół murowany p.w. Św. Jana Chrzciciela w stylu klasycystycznym z lat 1790 – 1801, dzwonnica w stylu bizantyjskim murowana z 1874 r.
5.    Murowana kaplica cmentarna p.w. Św. Rocha z II połowy XIX w.
6.    Plebania murowana z końca XIX w.
7.    Założenie parkowo przestrzenne w Janowie Podlaskim – Wygoda I połowa XIX w. w skład którego wchodzi zespół stajni autorstwa Henryka Marconiego ( Nr A141 wpis z dnia 28.12.1983 r. )
-    stajnia Czołowa murowana z 1885 r.,
-    stajnia Zegarowa murowana z 1841 r.,
-    stajnia Woroncowska murowana z 1885 r.,
-    stajnia Wyścigowa murowana z 1848 r.,
-    brama wjazdowa murowana z ok. 1840 r.
-    założenie parkowe z XVIII – XX w.
8.      Założenie dworsko – ogrodowe w Jakówkach w skład którego wchodzą: dwór (1934-1936 r.), dawna suszarnia tytoniu (lata 30-te XX w.), drzewny spichrz (lata 30-te XX w.) ( Nr A150 wpis z dnia 19.04.1985 r.).
9.    Założenie dworsko – ogrodowe w Woroblinie, w skład którego wchodzą: dwór z ok. 1860 r. z parkiem, dawna część gospodarcza, stary sad, ogród porzeczkowy oraz aleję dojazdową ( Nr A139, wpis z dnia 31.12.1983 r.
10.    Zespół dworski – Klonownica Plac (własność prywatna) obejmujący dwór murowany z 1810 r. park krajobrazowy z II połowy XIX w.
11.    Czworaki murowane w Klonownicy Plac z 1913 r.
12.    Kościół drewniany p.w. Św. Jana Ewangelisty z 1740 r.
13.    Kościół drewniany p.w. Św. Mikołaja w Starym Pawłowie (dawna cerkiew prawosławna).
Zabytki w gminie Janów Podlaski są niezwykle atrakcyjnie turystycznie, doskonale harmonizują z przyrodą i krajobrazem. Ich bogactwo uzupełniają małe zabytkowe obiekty architektury sakralnej: kapliczki i krzyże przydrożne, które tworzą unikalny nastrój malowniczo położonych wsi.