Data: 08-07-2020
Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety


Aktualności

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych...
opublikowano: 08.07.2020

W związku z możliwością wystąpienia szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Janów Podlaski spowodowanych deszczem nawalnym i gradem. Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o oszacowanie strat.


Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Janów Podlaski.


Zgodnie z wytycznymi szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Wszystkie dane we wniosku o oszacowanie strat, dotyczące upraw, powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do AR i MR, kopię którego należy dołączyć do składanego wniosku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

 


Pliki do pobrania:

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy 2020

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020

zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020

zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020

Zał. nr 4 Oświadczenie_susza 2020

- KLAUZULA INFORMACYJNA

XIX Edycja Progamu Stypendiów Pomostowych 2020/2021
opublikowano: 07.07.2020

Zaproszenie na "Pchli Targ"
opublikowano: 07.07.2020

Informacja dot. objazdu do Białej Podlaskiej
opublikowano: 06.07.2020

      Na podstawie informacji otrzymanej od wykonawcy inwestycji tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej Wójt Gminy Janów Podlaski zawiadamia, że w związku
z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L – wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni i odtworzenie konstrukcji od km 9+990 do km 10+532,65 w miejscowości Janów Podlaski, od dnia 06.07.2020r. do dnia 15.08.2020r. wystąpią utrudnienia dla ruchu kołowego na ulicy Bialskiej od skrzyżowania z ulicą Kąpielową do skrzyżowania z ulicą 1 Maja w Janowie Podlaskim.
Zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1035L i  Nr 1036L oraz drogą wojewódzką Nr 698 wg załączonych schematów objazdu.


Informacje o przejezdności ulicami Kąpielowa i Jagiellończyka będą zamieszczane na bieżąco. 

Ponadto przypominamy, iż ulice Kąpielowa i Podborna znajdują się w "Strefie zamieszkania", gdzie dopuszczalna prędkość pojazdów wynosi 20km/h.


Projekt czasowej organizacji ruchu w miejscowości Janów Podlaski

Projekt czasowej organizacji ruchu - objazdu do Białej Podlaskiej

Wystawa fotografii - zapraszamy
opublikowano: 06.07.2020